Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (5-letnie jednolite studia magisterskie 

(profil praktyczny)

Studia wyposażają studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci tego kierunku uzyskują formalne kwalifikacje („przygotowanie pedagogiczne”) do wypełniania roli zawodowej nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I – III, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.