Informacje dodatkowe dr Wincenty Karawajczyk

dr Wincenty KARAWAJCZYK

Dr Wincenty Karawajczyk jest obecnie zatrudniony jako starszy wykładowca w Instytucie Pedagogiki WNHiS. W 1979 r. ukończył WSMW w Gdyni. W 1987 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Pedagogicznych WAP w Warszawie. Odbył staże naukowe w kilku uczelniach krajowych i zagranicznych, m.in. w United States Naval Academy, Annapolis; Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder; Akademii Obrony Narodowej, Warszawa. W 2004 r. ukończył International Crisis Management Course w szwedzkiej Akademii Obrony Narodowej (SNDC) w Sztokholmie. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Pedagogiki i Psychologii INS AMW, zastępcy dyrektora, a następnie (2010-2013) dyrektora Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW. Jest autorem ponad 70 publikacji. Należy do Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Wybrane publikacje

1.System wychowania słuchaczy w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, AMW, Gdynia 1988, ss. 73 (współautor).

2.Badania eksperymentalne nad kształtowaniem racjonalnych przekonań u podchorążych w procesie nauczania filozofii, AMW, Gdynia 1990, ss. 220.

3.Lectures on the modern history of Poland and of the Polish Navy, AMW, Gdynia 1997, ss. 110.

4.O sztuce prowadzenia wykładów, "Zeszyty Metodyczne", AMW, Gdynia 1999, nr 12, ss. 24.

5. Wybrane metody kształtowania kompetencji społecznych u kandydatów na przywódców wojskowych, w: „Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP. Teoria i praktyka”, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015, s. 122-140.

6.Gra wojenna jako wkład dydaktyki wojskowej do dydaktyki ogólnej, w: „Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej”, pod red. B. M. Szulca i K. Krakowskiego, Wyd. AON, Warszawa 2015, s. 20-29.

 

Zainteresowania naukowe

1. Polityka oświatowa oraz systemy edukacyjne w krajach UE.

2.Systemy morskiego szkolnictwa wojskowego w Polsce i na świecie.

3.Formy i metody kształcenia, wychowania oraz szkolenia wojskowego w Polsce i na świecie.

4.Wychowanie patriotyczne, obronne, obywatelskie i moralne w szkołach, organizacjach młodzieżowych oraz innych instytucjach i środowiskach społecznych.

5.Edukacja dorosłych.

6.Techniki przywództwa. Rozwijanie umiejętności kierowniczych i przywódczych.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Morska sztuka wojenna przełomu XIX/XX w. (zwłaszcza Mahan, Corbett, Colomb).