Informacje dodatkowe - dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. AMW

dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. AMW

Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, specjalistą z psychologii i pedagogiki pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką dwunastu książek i ponad dwustu artykułów poświęconym problematyce psychologii pracy, psychologii zarządzania, pedagogiki pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, uczenia się i zarządzania wiedzą w organizacji, motywowania, zarządzaniu w edukacji. Od kilkunastu lat kieruje projektami badawczymi realizowanymi w ramach grantów ministerialnych i międzyuczelnianych, prowadzonych przez środowisko akademickie i praktyków.

Zdobywała doświadczenie w ośrodkach akademickich Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Obok działalności naukowo dydaktycznej prowadziła zaangażowaną działalność jako konsultant w zakresie szeroko ujmowanej optymalizacji funkcjonowania człowieka w warunkach pracy.

Członek towarzystw międzynarodowych: European Association of Work and Organisational Psychology i International Association of Applied Psychology.

Brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych jako prelegent.

Wybrane publikacje:

I. Monografie

1.      Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, II wyd.2003

2.      Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009

3.      Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wyd. Walters Kluwer Polska, Warszawa 2010 (wyłączywszy rozdział II)

4.      Społeczna Odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011

5.       Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zatrudnienia. Uwarunkowania i korzyści dla pracownika i organizacji, współautorstwo z A. Krugiełką, Wyd. Gnieźnieńskiej  Szkoły Wyższej  ‘Milenium ‘ Gniezno, 2012

6.      Absolwent -  pracownik wiedzy w procesie rozwoju. Perspektywa jednostki i organizacji, współautorstwo z A. Krugiełką, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2017

7.      Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Wyd. Adam Marszałek, Uczelnia Vistula 2016,Toruń-Warszawa

8.      Knowledge Workers Aged 65 +.Employees’ and Employers’ Perspective. Benefits and Threats, Attitudes and Good Practices in Employment Thereof, Lambert Academic Publishing,, Sabricken,2016 (współautor  ok.8 ark. wyd. własnego autorstwa i redaktor publikacji)

 

II   Podręczniki                                

1.      Psychologia zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999, wyd. IV uzupełnione.

2.      Umiejętności kierownicze /współautorstwo/, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999, wyd. III uzupełnione)

3.      Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wyd. Akademii Medycznej im. K Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004

4.      Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010

 

Zainteresowania naukowe:

psychologia organizacji i zarządzania, pedagogika społeczna , pedagogika pracy, gerontologia społeczna, przedsiębiorczość

 

Zainteresowania pozanaukowe:

podróże, pływanie, impresjoniści