środa, 08 maj 2024 13:21

Sympozjum historyczno-psychologiczne

Napisała

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Sympozjum historyczno-psychologicznym, które odbędzie się 14 maja 2024 r. w godzinach od 10.00 do 12.30, w Audytorium A Biblioteki Głównej. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, w tym Pracownię Sprawności Psychologicznej i Przywództwa Katedry Studiów Edukacyjnych oraz Katedrę Socjologii
i Historii Wojskowości.

W dniu wydarzenia planowane są wykłady otwarte (w języku angielskim):
1. Profesora historii Johna P. Dunn z Valdosta State University, USA, tytuł wystąpienia: The evolution of coast defense technology, 1800-1945;
2. Profesora przywództwa i organizacji, psychologa wojskowego Ole Boe z Norwegian Police University College, Norwegia, tytuł wystąpienia: Resilience and character strengths in military officers: Implications for selection, training and operations.

Poza wykładami będzie można zapoznać się z wystawą Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz wysłuchać prelekcji prezesa stowarzyszenia st. chor. szt. w st. spocz. Tomasza Kloca, na temat funkcjonowania weteranów oraz udzielanego im wsparcia w powrocie do zdrowia psychofizycznego. Na zakończenie spotkania przewidziany jest czas na dyskusje oraz pytania do prelegentów.