Zarządzanie kapitałem ludzkim I stopień

Zarządzanie kapitałem ludzkim | Karty przedmiotów

 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

(studia licencjackie, profil praktyczny)

  • Studia I stopnia, o profilu praktycznym
  • Trwają 6 semestrów i pozwalają na zdobycie 180 punktów ECTS
  • Program studiów dopasowany został do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego

Do kogo jest adresowany kierunek?

We współczesnych biznesie coraz większą rolę odgrywają pracownicy, to oni decydują o sukcesie lub porażce organizacji. Kluczowe staje się zatem stworzenie odpowiednich warunków pracy, dbanie o satysfakcję pracowników, tworzenie możliwości rozwoju. Wzrasta znaczenie działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zatrudnianiem i płacami, planowaniem karier i rozwoju pracowników. Studia na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim adresowane są do osób zainteresowanych pracą we wszystkich sektorach aktywności zawodowej: prywatnym, publicznym i obywatelskim. Umożliwiają podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie w ramach służb personalnych, a także kadr kierowniczych. Pozwalają nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji.

 

Sylwetka absolwenta - gdzie można szukać pracy po studiach?

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z umiejętnościami praktycznymi typowymi dla nauk o polityce i administracji, socjologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach takich jak: menedżer personalny (HR Manager), menedżer ds. rozwoju (Business Development Manager), ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, konsultant personalny, doradca zawodowy, Talent Manager, Employer Branding Manager, Nonprofit Human Recources Expert, Executive recruiter, Permanent Placement Manager, kadrowiec, specjalista w biurach pośrednictwa pracy, szkoleniowiec oraz konsultant oświatowy.

 

>>>REJESTRACJA ONLINE od 1 czerwca 2022 roku! ZAPISZ SIĘ TUTAJ!<<<