Zarządzanie kapitałem ludzkim | Prace dyplomowe

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022 Rektora -Komendanta  Akademii Marynarki Wojennej z dnia 10.08 2022 r. w sprawie opłat za postepowanie związane z przyjęcie na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w r. a. 2022/2023:

- opłata za dyplom w j. obcym innym niż w art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynosi 25.00 zł. 

- opłata za suplement w j. obcym innym niż w art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynosi 25.00 zł. 

- opłata za duplikat dyplomu wynosi 25.00 zł.

- opłata za duplikat suplementu wynosi 25.00 zł. 

 

 Procedura przygotowania obron 2023r.