Studia podyplomowe | Oferta studiów

 

 
Dyplomacja studia II semestralne  
Zarządzanie kapitałem ludzkim studia II semestralne  
Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych studia II semestralne  
Resocjalizacja z elementami socjoterapii studia II semestralne