Studia podyplomowe | Rozkłady zajęć

Rozkłady zajęć:

DYPLOMACJA gr 033/D sem. 2  aktualizacja 21.09.2023
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM gr. 034/ZKL sem.2  aktualizacja 21.09.2023
DYPLOMACJA gr. 035/D sem. 1  przewidywane zajęcia - aktualizacja 21.09.2023
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM gr. 036/ZKL sem. 1  przewidywane zajęcia - aktualizacja 21.09.2023
 Przewidywane terminy zajęć r.a. 2023/2024

 

 

 

Uwaga: Rozkłady zajęć mogą ulec niewielkim zmianom.