Pedagogika | Opiekunowie roczników

OPIEKUNOWIE STUDENTÓW I PRAKTYK NA R.A. 2022/2023

 

Studia stacjonarne I rok I stopień (230PC) – dr Agnieszka SUCHOCKA
 
Studia stacjonarne II rok I stopień (220PC) – dr Agnieszka SUCHOCKA
 
Studia stacjonarne III rok I stopień (210PC) dr Agnieszka SUCHOCKA
 
Studia stacjonarne I rok II stopień (230 PM) – dr Wincenty KARAWAJCZYK

Studia stacjonarne I rok II stopień (220PM) – dr Wincenty KARAWAJCZYK
 
Jednolite studia magisterskie  I rok (230PJM) - mgr Ewelina BUCZKO
 
Jednolite studia magisterskie II rok (220PJM) - mgr Ewelina BUCZKO
 
Jednolite studia magisterskie III rok (210PJM) - mgr Ewelina BUCZKO
 
Jednolite studia magisterskie IV rok (200PJM) - mgr Ewelina BUCZKO
 
Jednolite studia magisterskie V rok (190PJM) - mgr Ewelina BUCZKO

OPIEKUN PRAKTYK:
kierunek pedagogika - mgr Katarzyna ZEMAN
kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - mgr Janetta CHARUTA-KOJKOŁ