Informacje dodatkowe mgr Łukasz Wyszyński

Biogram:

Mgr Łukasz Wyszyński Ukończył jednolite studia magisterskie w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku stosunki międzynarodowe, w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. W trakcie studiów odbył staż i praktyki w Ministerstwie Obrony Narodowej, Urzędzie Morskim oraz Policji. W trakcie studiów oraz po ich zakończeniu działał w kołach naukowych i wspierał ich aktywność. Był uczestnikiem 11 konferencji krajowych i międzynarodowych. Przewód doktorski realizuje na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybrane publikacje:

1. Marynarka Wojenna Chińskiej Republiki Ludowej w XXI w. - ocena potencjału i znaczenie dla wzrostu mocarstwowej pozycji Chin [w:] Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, pod red. J. Marszałek-Kawy i R. Gawłowskiego, Toruń 2012, s. 372-393.
2. Globalization - Migration - Security, The Humanist Library, volume II, M. Stańczyk-Minkiewicz, M. Głuchowska-Wójcicka, Ł. Wyszyński, Gdynia 2012.
3. Morze Śródziemne na początku XXI w. - analiza wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego w kontekście wydarzeń w Afryce Północnej z pierwszego kwartału 2011 roku."[w:] Człowiek w Europie, O polityce, która rządzi losami człowieka, pod red. M. Franz, K. Kościelniak, Toruń 2011, s. 423-439.
4. Morski wymiar rywalizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej Republiki Ludowej w rejonie Pacyfiku."[w:] Wojna o pokój - Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, pod red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa-Siedlce 2011, s. 69-80.
5. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jako efekt działań kolejnych amerykańskich prezydentów od czasu zakończenia zimnej wojny [w:] ZN AMW, Nr 4, 181A/2010, s. 355-367.
6. Rola i znaczenie marynarki wojennej w polityce zagranicznej państwa [w:] Colloquium, Rocznik WNHiS AMW, II/2010, s. 259-278.
7. The role of education in lifelong learning programme in the polish higher education institutions, [w:] Colloquium, Kwartalnik WNHiS AMW, 4/2013, s. 87-98.
Zainteresowania naukowe:

1. Koncepcje wykorzystania sił morskich w polityce międzynarodowej.
2. Wyścig zbrojeń i militarna rywalizacja mocarstw.
3. Wojny i konflikty na morzu.
4. Bezpieczeństwo narodowe.

Zainteresowania: 

1. Jakość kształcenia i system szkolnictwa wyższego - Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. formalno-prawnych.
2. Działalność pozarządowa - Prezes Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students' Coalition oraz Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.