Informacje dodatkowe prof. dr hab. Adam Kosidło

Biogram:

Wybrane publikacje: 

1. Ghana - droga do samodzielności państwowej. Poglądy i oceny w literaturze światowej, Gdańsk 1980, ss. 702 - rozprawa doktorska w maszynopisie.
2. Dekolonizacja Afryki - droga Ghany do samorządu, 1947-1951, Gdańsk 1991, ss.173.
3. Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego imperium Wielkiej Brytanii, (1939-1951), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, ss. 320 – rozprawa habilitacyjna, ISBN 83-7017-770-0
4. Ghana – droga do samodzielności państwowej, 1951-1957, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000, ss. 200, ISBN 83-7017-943-6.
5. Sahara Zachodnia – fiasko dekolonizacji czy sukces podboju? 1975-2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 273, ISBN 978-83-7865-002-07

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania: