Informacje dodatkowe dr Iwona Jakimowicz-Pisarska

Biogram:

Dr Iwona Jakimowicz-Pisarska ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku politologia. Tytuł naukowy doktora uzyskała na Wydziale Historii Uniwerystetu Gdańskiego. Od 2008 r., jest członkiem:
• PTNP Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych;
• Greek PoliticsSpecialistGropu PSA (Political Studies Association)
• Association for the Study of Ethnicity and Nationalism

Wybrane publikacje:

1. „Bałkany w XXI wiekuProblemy konsolidacji i integracji"pod red. M.Babic, I. Jakimowicz-Ostrowska, Warszawa 2014
2013 „Kultura polityczna w dzisiejszej Grecji" (w:) „Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice" pod red. Moniki Banaś, Kraków 2013, s.141-164
2. „Mniej greckości w Grecji - czyli kto z kim ma kłopot?" (w:) „Sprawy Narodowościowe" nr 40/2012
3. „Imigracja ludności muzułmańskiej i jej pozycja w krajach Europy zachodniej po 2001 roku – perspektywa politologiczna" - Zeszyty Naukowe AMW" nr4(187)/ 2011
4. „Radykalizm polityczny jako reakcja na własne państwo Europa środkowa i wschodnia w XXI wieku."(w:)Przegląd Zachodni nr4 /2011, s75- 92
5. „Wizerunek islamu w świadomości Polaków" (w:)„Spotykając innego. Polacy w Afganistanie" pod red. J. Kojkoł, J.M. Malinowski, Warszawa 2011, s.43-60
6. „Religia a tożsamość narodowa we współczesnej Europie", (w:) Przegląd Religioznawczy nr 4/234, 2009, ISBN 1230-4379, s. 197-210
7. „Poczucie własnej odrębności w świecie ponowoczesności, (w:) „ Dokąd zmierza Europa?" pod red. P.Mickiewicza, H. Wyligały, Wrocław 2009, s.91-99

Zainteresowania naukowe:

1. Polityka europejska – ze szczególnym zainteresowaniem państw Europy Środkowej i Południowej.
2. Polityka współczesnej Grecji.
3. Migracje europejskie.
4. Mniejszości narodowe i etniczne.

Zainteresowania:

1. Podróże
2. Kultura i sztuka europejska
3. Współcznesne kino europejskie