Informacje dodatkowe - mgr Katarzyna ZEMAN

Absolwentka studiów magisterskich Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie nauczania historii i studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Wykładowca w Instytucie Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Sekretarz Komitetu Redakcyjnego i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Colloquium”.

Zainteresowania naukowe:

Historia oświaty i wychowania, nauczyciel i uczeń w systemie kształcenia, profilaktyka i terapia uzależnień, edukacja żywieniowa.