Informacje dodatkowe - mgr Iwona Królikowska

Iwona Królikowska

Biogram:


Dr Iwona Królikowska ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku socjologia, tam również obroniła swoją praę doktorską


Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 Wybrane publikacje:

1) Królikowska I., Suchocka A., Jaka tolerancja w tworzącym się społeczeństwie wielokulturowym?, „Studia Paradyskie”, 2009,  Tom 19, 2009

2)Królikowska I., Pedagog – zawód przyszłości?, „Colloquium”, 2010,  nr II

3)Królikowska I., Stereotypowe postrzeganie świata arabskiego w kontekście pracy a charakterystyka narodowych cech arabskiej kultury organizacyjnej, „Zeszyty Naukowe AMW”, 2010, nr 52/187A

4)Królikowska I., Polski marynarz jako komponent kształtowania wielokulturowej morskiej przestrzeni Europy, [w:] Człowiek w Europie. O polityce, która rządzi losami człowieka, red M. Franz, K. Kościelniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

5) Królikowska I., „Nasza idealna szkoła”– o oczekiwaniach i partycypacji rodziców w życiu podstawowej szkoły prywatnej, „Colloquium”, 2012 , nr III

6) Królikowska I., Bezpieczna wielokulturowość?, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa, red. A. Piotrowski, M.  Ilnicki, tom III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012

7) Chojnowska M., Królikowska I., Human factor — the weakest link of security system, „Annual of Navigation”, 2013, nr 20

8)Chojnowska M., Królikowska I., Wychowanie morskie w działaniach Ligi Morskiej i Rzecznej, [w:] Z Ligą czy bez Ligi? 95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej, red. B. Pączek Wydawnictwo JP, Gdynia 2013

9) Królikowska I., Suchocka A., Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku, „Colloquium”, 2014, nr IV

10) Królikowska I., Problemy wykluczenia i marginalizacji w wybranych środowiskach uczestników misji stabilizacyjnych poza granicami kraju, [w]: Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych, red. P. Pertka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2014

11)Królikowska I., Suchocka A., Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku, Colloquium, nr 4/2014, s. 73-88

12) Królikowska I., Praca opiekuńczo – wychowawcza w stowarzyszeniach i fundacjach [w:] M. Szczepańska, Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny, Tom I, Gdynia 2015, Wyd. Akademickie AMW

13) Królikowska I., Wolontariat jako szczególna odmiana pracy opiekuńczo - wychowawczej [w:] M. Szczepańska, Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny, Tom I, Gdynia 2015, Wyd. Akademickie AMW

14) Królikowska I., Suchocka A., Kryzys tożsamości w dobie pluralizmu kulturowego współczesnej Europy [w:] M. Bodziany, Społeczeństwo a wojna. Konflikty społeczne a konflikty kultur, Wrocław 2015, Wydawnictwo WSOWL

Zainteresowania naukowe:
1. Wielokulturowość w środowisku pracy i szkoły, wielokulturowość a problem kreowania tożsamości
2. Animacje społeczne (opiekun Studenckiego Koła Naukowego Aktywnego Pedagoga, Członek Ligii Morskiej i Rzecznej, współpracuje Fundacją „Sport na Zdrowie”, z Fundacją hospicyjną, z Fundacją Pomorze Dzieciom, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa)
3. Szkolenia marynarzy, kultura morska, wychowanie morskie, kultura bezpieczeństwa na morzu
4. Pomoc żołnierzom poszkodowanym w misjach poza granicami kraju


Zainteresowania:
1. Promocja nauki, promocja wolontariatu, prowadzi Uniwersytet Młodego Odkrywcy w AMW

2. Pedagogika dzikiej przyrody, bird wathing

3.  Techniki pracy grupowej

4.  Podróże na rowerze