Informacje dodatkowe - Dr Agnieszka Suchocka

Biogram:

Dr Agnieszka Suchocka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Współtwórczyni Studenckiego Koła Aktywnego Pedagoga zajmującego się prospołecznymi działaniami i aktywizacją środowiska studenckiego. Współuczestniczyła w wielu przedsięwzięciach z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, między innymi Bałtycki Festiwal Nauki oraz Uniwersytet Młodego Odkrywcy (projekt realizowany w ramach konkursu MNISW).Wybrane publikacje:

Suchocka A., Charuta-Kojkoł J., Pamięć zbiorowa i jej rola w kształtowaniu tożsamości kulturowej młodego pokolenia Kaszubów [w:] Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje historii w Europie Środkowo – Wschodniej, red. P. Bałdys, I. Jakimowicz-Ostrowska, J. Charuta-Kojkoł, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 243-277

Suchocka A., Suchocka A.A., Przyczyny i skutki braku gotowości szkolnej u dzieci 6-letnich [w:] Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności, red. A. Hrabatski, E. Krysztofik-Gogol, Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 84-95

Suchocka A., Kompetencje międzykulturowe – przywilej czy konieczność, Colloquium, 2016, nr 4, s. 117

Suchocka A., Praca opiekuńczo-wychowawcza w środowisku wielokulturowym [w:] Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny, Tom I, red. M. Szczepańska Wyd. Akademickie AMW, Gdynia 2015, s. 269-292

Suchocka A., Królikowska I., Kryzys tożsamości w dobie pluralizmu kulturowego współczesnej Europy [w:] Społeczeństwo a wojna. Konflikty społeczne a konflikty kultur, red. M. Bodziany, Wydawnictwo WSOWL,Wrocław 2015, s. 37 – 59

Suchocka A., Krolikowska I., Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku, Colloquium, 2014, nr 4, s. 73-86

Suchocka A., Małżeństwo czy wolny związek – wartości młodych Polaków, [w:] Wieloaspektowość przemian współczesnej edukacji wyższej, red. I. Surina, Contact, Poznań 2013, s. 113-147

Suchocka A., Nauczyciel i szkoła w sytuacji pluralizmu kulturowego współczesnej edukacji [w:] Pedeutologiczne aspekty autokreacji, red. K.K. Przybycień, Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola 2013, s. 119 – 130

Suchocka A., Edukacja międzykulturowa - droga do budowania człowieka otwartego [w:] Człowiek w Europie. Człowiek – przewodnik – mędrzec, red. M. Franz,
P. Semków, Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 370 – 390


Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu polskiej szkoły, Zeszyty Naukowe AMW nr 4(187) , 2011, s. 293-302Zainteresowania naukowe: kreowanie  tożsamości młodych ludzi w kontekście funkcjonowania w popkulturze i niejednoznaczności kulturowej środowiska wychowawczego, wpływ kultury popularnej na wychowanie nastolatka, funkcjonowanie rodziny współczesnej, kształtowanie kompetencji międzykulturowych w naturalnym i instytucjonalnym środowisku wychowawczym, edukacja międzykulturowa.