Informacje dodatkowe dr Svitlana LIZAKOWSKA

Biogram:

dr Svitlana LIZAKOWSKA – od  2015 r.  wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z zakresu szkolnictwa zawodowego i relacji mięzynarodowych w biznesie. Brała udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Stypendystka Programu Stypendialnego im. Lane Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta.Wybrane publikacje:

Lizakowska S., The Optimization of State Social Standarts in Current Social and Economic Conditions in Ukraine: to the Question of the Problem, [w:] „Public Policy and Economic Development”, Mikolajów 2014, № 2(6), s. 18-24.

Lizakowska S., Rola instytucji edukacyjnych i pracy w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, [w:] „Wyzwania współczesnej pedagogiki”, Gdańsk 2015, Tom 1, s. 309-319

Lizakowska S., К проблеме социальной ответственности в современных социально-экономических условиях, [w:] Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia, T. 2, red. nauk. P. Lizakowski, D. Skalski, Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Skarszewy 2016, s. 230-244.

Lizakowska S., Rola aktywności obywatelskiej w procesie rozwiązywania problemów społecznych, [w:] Aktualne problemy pedagogiczne. Konteksty i wyzwania, red. nauk. D. Becker-Pestka, E. Kowalik, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2016, s. 139-151.

Soroka S., Lizakowska S., Влияние политической культуры и гражданской партиципации на функционирование политических режимов (на примере посттоталитарных государств), „Colloquium”, 2016, nr 4, s. 99-116.

Fajczuk O., Lizakowska S., Роль высших учебных заведений в формировании валеологической культуры студенческой молодежи в условиях становлення гражданского общества в Украине, [w:] Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia, T. 3, red. nauk. P. Lizakowski, D. Skalski, S. Dębski, Gdynia-Gdańsk-Starogard Gdański 2017, s. 164-180.Zainteresowania naukowe: współpraca podmiotów publicznych z obywatelami w kontekście partycypacji społecznej; odpowiedzialność społeczna i samoorganizacja obywateli w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zainteresowania pozanaukowe: kolarstwo, literatura XIX wieku.