Informacje dodatkowe dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty, prof. AMW

Wybrane publikacje:

 1. Gaweł-Luty E., Szczepańska M.: Przewodnik metodyczny do nauki przedmiotów: pedagogika wszesnoszkolna z metodyką. Słupsk: 1991, Wyd.: WSP, s. 1-173
 2. Gaweł-Luty E.: Optymalizacja współdziałania nauczyciela klas początkowych z rodzicami uczniów. Słupsk: 1992, Wyd.: WSP, stron 109
 3. Gaweł-Luty E.: Wymiana informacji pomiędzy nauczycielem – wychowawcą klasy I-III szkoły podstawowej a rodzicami uczniów. Słupsk:1995, Wyd.: WSP, stron 167
 4. Gaweł-Luty E. i inni: Książka dziecięca w pracy nauczyciela przedszkola, Słupsk:1996, Wyd.: WSP, s. 1-459
 5. Gaweł-Luty E.: Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych u uczniów klas młodszoszkolnych, Słupsk:1997, Wyd.: WSP, stron 184
 6. Gaweł-Luty E., red.: Kształcenie masowe czy przymus kształcenia w społeczeństwie demokratycznym, Słupsk: 2001, wyd.: PAP, stron 163
 7. Gaweł-Luty E., Szczepańska M., red., Możliwe – niemożliwe. Pedagogika aktualna, Słupsk 2003, Wyd .: PAP, stron 298
 8. Gaweł-Luty E.: Pedagogika społeczna, Szczecin: 2004, wyd.: WSH TWP, stron 173
 9. Gaweł-Luty E., Szczepańska M., Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży, Kraków: 2009, wyd.: Impuls, stron 238
 10. Gaweł-Luty E., Szczepańska M., red., Futurologia pedagogiczna. Niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania konwencjonalnych problemów edukacyjnych, Słupsk: 2005, wyd.: PAP
 11. Gaweł-Luty E., Kojkoł J., red., Edukacja wobec tożsamości społecznej, Gdańsk: 2008, Wyd.: Harmonia, stron 567
12.  Gaweł-Luty E., Kojkoł J., red., Tożsamość-reminiscencje, red.: Gdańsk:2008 Wyd.: Harmonia, stron 457

 1. Gaweł-Luty E., Przybycień K. K.: Wybrane obszary pracy socjalnej z perspektywy pedagoga. Stalowa Wola 2011: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, ss.236. 


Zainteresowania naukowe:

Obszary: Pedagogika społeczna, edukacja wczesnoszkolna

Zainteresowania pozanaukowe:

sport, zwierzęta.