Terminy i zasady

 

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIERozpoczęcie rejestracji elektronicznej: 1 czerwca 2023 r.

Zakończenie rekrutacji podstawowej: 14 lipca 2023 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca:   -  składanie dokumentów drogą elektroniczną. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej: