Logowanie

Informacje rekrutacyjne


Rekrutacja - informacje podstawowe:

1. Rekrutacja będzie otwarta dla:
a) studentów stosunków międzynarodowych III roku studiów pierwszego stopnia
b) studentów stosunków międzynarodowych II rok drugiego stopnia
c) inne kierunki III rok I stopnia lub II rok drugiego stopnia.

2. Pozostałę informacje:
a) W bieżącej edycji projektu (III edycja) zostanie zrekrutowanych maksymalnie 41 uczestników projektu.
b) Informacje na temat projektu oraz rekrutacji znajdują się stronie internetowej projektu - ZOBACZ!
c) Harmonogram zajęć w pierwszym semestrze oraz orientacyjny harmonogram zajęć w drugim semestrze znajdują się na stronie internetowej projektu - ZOBACZ!
d) W związku z faktem, że rekrutacja będzie miała charakter otwarty i niedyskryminujący, osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniona możliwość wzięcia udziału w projekcie. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej, będzie ona miała pierwszeństwo na liście rankingowej otrzyma dodatkowe punkty z tytułu niepełnosprawności (5pkt). W zależności od rodzaju niepełnosprawności zostanie wprowadzony mechanizm racjonalnych usprawnień, który zapewni możliwość uczestnictwa w projekcie.
e) W przypadku pytań lub niejsności prosimy o kontakt mailowy z zespołem projektowym - ZOBACZ!

Kryteria rekrutacyjne:
- Motywacja do zdobywania dodatkowych kompetencji. Weryfikowana będzie na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety;

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o rekrutacji decydować będzie:
- Zdiagnozowany w rozmowie rekrutacyjnej niski poziom kompetencji zawodowych i/lub komunikacyjnych -3pkt
- Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE, preferowane będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach (brak uczestnictwa -1pkt, oświadczenie)
- Kolejność zgłoszeń -1pkt 

Chcesz dołączyć do projektu? Skontaktuj się z nami - KONTAKT

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl