Logowanie

Łukasz Wyszyński

USA - stosunki międzynarodowe


Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, uczestnicy projektu rozwoju kompetencji oraz wykładowcy naszej uczelni, wzięli udział w kolejnej podróży studyjnej. Tym razem zespół reprezentujący AMW odwiedził Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd odbył się w dniach 07.04-15.07.2019. Nauczycieli akademickich AMW reprezentowali: mgr Paweł Kusiak oraz mgr Łukasz Wyszyński.

W ramach wyjazdu studenci wzięli udział w panelach międzynarodowej konferencji pt. „Naval Academy Foreign Affairs Conference”, organizowanej przez United States Naval Academy. Tematem konferencji były zmiany międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Ponadto uczestnicy wyjazdu odbyli warsztaty, ze studentami wojskowymi z Political Science Department of USNA, podczas których porównywali systemy wyborcze w USA oraz Polsce. Ostatnim punktem wizyty była debata w The German Marshall Fund of the United States. W spotkaniu zatytułowanym „Russia and implications of conventional and non-conventional security challenges to the transatlantic partners” udział wzięli eksperci think-tanku: Jonathan Katz, Michael Kimmage oraz David Salvo.

Wyjazd odbył się w ramach projektu pt. „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Hiszpania – podróż studyjna studentów stosunków międzynarodowych


Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, uczestnicy projektu rozwoju kompetencji oraz wykładowcy naszej uczelni, wzięli udział w podróży studyjnej do Hiszpanii. Odbyła się ona w dniach 31.03-06.04.2019. Nauczycieli akademickich AMW reprezentowali: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW; dr Iwona Jakimowicz-Pisarska; dr Gracjan Cimek, mgr Paweł Kusiak i mgr Łukasz Wyszyński.

W ramach wyjazdu studenci dwukrotnie odwiedzili Saint Luis University Madrid Campus, gdzie wzięli udział w warsztatach kończących się debatą pt. „Future of the European Union after Brexit”. Ponadto mieli oni możliwość wysłuchania wykładu na temat sytuacji politycznej w Hiszpanii przygotowanego przez dr Laurę Tedesco. Wykład na temat sytuacji politycznej Polski, dla studentów z Hiszpanii i USA, przygotował mgr Paweł Kusiak.

Kolejną uczelnią jaką odwiedzili nasi przedstawiciele był Universidad Pontificia Comillas. Odbyło się tam współorganizowane przez WNHiS AMW seminarium pt. „The European Union & the Transformation of Contemporary World Order”. Wystąpili na nim przedstawiciele naszej uczelni (program w załączniku). Obok seminarium odbyło się spotkanie dt. potencjalnej współpracy obydwu uczelni w ramach Programu ERASMUS+. Wzięła w nim udział Paulina Przybysz, zastępca uczelnianego koordynatora programu ERASMUS+.

Ostatnim punktem podróży była wizyta w Ambasadzie RP w Madrycie. Studenci i nauczyciele spotkali się tam z panią Ambasador RP Marzenną Adamczyk. Rozmowy dotyczyły stosunków polsko-hiszpańskich oraz potencjalnych obszarów współpracy akademickiej pomiędzy naszą uczelnią a ośrodkami hiszpańskimi.


Projekt SM - rekrutacja!


Zapraszamy studentów kierunku stosunki międzynarodowe do udziału w nowej odsłonie projektu podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analityczncyh!


Czym jest projekt?
> Certyfikowane warsztaty  z ekspertami zewnętrznymi z protokołu dyplomatycznego, symulacji obrad konferencji międzynarodowych, zarządzania projektami oraz  komunikacji.
> Certyfikowane warsztatyi konwersatoria z kadrą AMW z języka angielskiego, prognozowania międzynarodowego, symulacji konfliktów i gier decyzyjnych.
> Wyjazd projektowy do Hiszpanii (Madryt) lub Stanów Zjednoczonych (Waszyngton)

Kto może się zgłosić?
> studenci kierunku stsounki międzynarodowe (I stopień - 3. rok; II stopień - 1. i 2. rok)

Jak się zgłosić? 
> zarejestruj się w FORMULARZU zgłoszeniowym do dnia 13 października 2018 r.

Masz więcej pytań?
> wejdź na stronę projektu > ZOBACZ!


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl