Logowanie

Trwa rekrutacja dodatkowa

Do 17 września trwa rekrutacja dodatkowa na studia dzienne - licencjackie i magisterskie. Na kandydatów czeka jeszcze trochę miejsc na kierunkach stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych i pedagogika. Rejestracja on-line na stronie AMW
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl