Logowanie

Spotkanie z Ambasadorem Janem Wojciechem Piekarskim


Zapraszamy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników na spotkanie z Ambasadorem ad Personam Janem Wojciechem Piekarskim. Odbędzie się ono w sobotę 17.03.2018 r. w Bibliotece Głównej AMW (pok. 102), w godz. 12.30-14.00. W trakcie spotkania wygłoszony zostanie wykład pt. „Praca w dyplomacji. Blaski i cienie”. Ponadto uczestnicy spotkania będą mogli nabyć książkę, której autorem jest gość spotkania pt. „Polski most szpiegów. Kulisy operacji dyplomatycznych oczami ambasadora RP”.

plakat 1

Jan Wojciech Piekarski

Ambasador  ad  personam.  Jest  absolwentem  Wydziału Prawa  Uniwersytetu  Warszawskiego  (1963)  i  studiów podyplomowych: Studium Afrykanistycznego UW (1964-1966)  oraz  Studium  Służby  Zagranicznej  Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1983-1984). W swojej wieloletniej karierze dyplomatycznej pełnił wiele funkcji  (wicedyrektora,  dyrektora  departamentu  i dyrektora  generalnego)  w  Ministerstwie  Spraw Zagranicznych,  zajmując  się  problematyką  stosunków  z państwami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. W latach 1994  –  1997  był  szefem  Protokołu  Dyplomatycznego MSZ,  organizował  wizyty  (przyjazdowe  i  wyjazdowe)  państwowe,  oficjalne  i  robocze Prezydentów L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego. Za granicą pełnił m.in. funkcje I sekretarza ambasady w Iranie (1977-1981), ambasadora w Pakistanie (1984-1989), szefa sekcji interesów amerykańskich w Iraku (1991-1994), ambasadora w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga (1997-2002), a także w Państwie Izrael (2003-2006).

Tylko w ostatnich dwóch latach wykładał zagadnienia protokołu dyplomatycznego, prawa dyplomatycznego  i  konsularnego  oraz  problematykę  Bliskiego  Wschodu  na  studiach podyplomowych SGH w Warszawie, UAM w Poznaniu, Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w  Gdyni,  Wyższej  Szkole  Bankowej  w  Toruniu,  Wyższej  Szkole  Cła  i  Logistyki  w Warszawie, Akademii Dyplomatycznej PISM, Europejskiej Akademii Dyplomacji. Publikacje:  1.  „Protokół  dyplomatyczny  i  dobre  obyczaje”  –  C. Ikanowicz,  J. W. Piekarski Oficyna  Wydawnicza  Szkoły  Głównej  Handlowej  Warszawa  2009;  VII  wydanie.2. „Niezbędnik  protokolarny  i  dyplomatyczny,  czyli  co  o  tych  sprawach  powinni  wiedzieć politycy, dziennikarze i obywatele” – J. W. Piekarski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Za: Europejska Akademia Dyplomacji 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl