Logowanie

Inauguracja | Rok akademicki 2017/2018

W środę 4 paździenika w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta Inauguracja Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią.

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl