Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności - szanse i dylematy

Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności - szanse
i dylematy
Studenckie Koło Aktywnego Pedagoga z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej zaprasza 6 kwietnia na ogólnopolską konferencję studencką pt.: „Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności - szanse i dylematy”. 
Konferencja poświęcona jest kondycji pokolenia wchodzącego obecnie w dorosłe życie. Ma na celu analizę problemów przekraczania progu dorosłości z perspektywy młodych ludzi, podejmuje refleksję nad ich sposobami objaśniania i urządzania otaczającego świata.
W zamyśle organizatorów konferencja ma dostarczyć pedagogicznego, socjologicznego i psychologicznego opisu świata współczesnej młodzieży, w całej jego różnorodności i niejednoznaczności. Wynika to z faktu, iż mamy obecnie do czynienia z całą gamą pokoleniowych doświadczeń stanowiących przedmiot interdyscyplinarnych badań: doświadczeń pokolenia milenijnego - upodmiotowionego, nastawionego zadaniowo,a jednocześnie obarczonego pewnymi deficytami, doświadczeń grupy NEETsów (Not in Education, Employment or Training) - samotnej egzystencjalnie i słabo zaangażowanej w życie społeczne, doświadczeń innych grup, osadzonych w przynależności lokalnej czy subkulturowej. Zależy nam na przedstawieniu zróżnicowania zarówno indywidualnych jak i grupowych projektów życiowych młodzieży, dotyczących różnych sfer życia społecznego (w tym: ekonomicznych, egzystencjalnych, edukacyjnych). Szczególną rolą w zakresie tematyki obrad przypisujemy problematyce wkraczania młodego pokolenia w dorosłość, w tym szansom i ograniczeniom na drodze ku jego dojrzałości społecznej i egzystencjalnej. Kładziemy nacisk na otwartą debatę, unikanie oceny i etykietowania młodzieży. Zależy nam na otwartej wymianie doświadczeń, zaangażowania studentów jako adeptów działalności akademickiej, a zarazem jako podmiotów wyrażających własne doświadczenie pokoleniowe.
W konferencji uczestniczyć będą studenci z ponad dziesięciu ośrodków naukowych z całej Polski.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl