Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

III edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

III edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego  za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs przeprowadzi kapituła, w składzie której znalazł się m.in. prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego (rektor UŚ w latach 1996−2002).


Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym,
  • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie,
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
     
Prace do konkursu mogą zgłaszać:

  • uczelnia (lub jej jednostka organizacyjna) mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym – kapituła wybierze nie więcej niż pięć prac, w drugim – zostaną przeprowadzone rozmowy z autorami i kapituła dokona wyboru laureata konkursu.

Prace należy zgłaszać do 28 kwietnia 2017 roku na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl