Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy

Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy

Studenckie  Koło  Aktywnego  Pedagoga  z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademii  Marynarki Wojennej

zaprasza studentów na ogólnopolską  studencką konferencję  naukową

pt.: „Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy”

Gdynia , 06.04.2017 r.

Konferencja obejmuje refleksją nad kondycją współczesnego pokolenia wchodzącego w dorosłe życie. Ma na celu analizę problemów przekraczania progu dorosłości z perspektywy młodych ludzi, podejmie refleksję nad ich sposobem objaśnienia i urządzania otaczającego świata. Zamysł proponowanej konferencji stanowi próbę zmierzenia się z pedagogicznym, socjologicznym i psychologicznym wyzwaniem opisu świata współczesnej młodzieży, w jego różnorodności i niejednoznaczności.   Mamy bowiem do czynienia z całą gamą pokoleniowych doświadczeń stanowiących przedmiot interdyscyplinarnych badań: doświadczeń pokolenia milenijnego – upodmiotowionego, nastawionego zadaniowo, a jednocześnie obarczonego pewnymi deficytami, a doświadczeń grupy NEETsów (Not in Education, Employment or Training) samotnej egzystencjalnie i słabo zaangażowanej w życie społeczne, doświadczeń innych grup, osadzonych w przynależności lokalnej czy subkulturowej. Zależy nam na ukazaniu zróżnicowania zarówno indywidualnych jak i grupowych projektów życiowych młodzieży, dotyczących różnych sfer życia społecznego (w tym: ekonomicznych, egzystencjalnych, edukacyjnych). Szczególną rolą w zakresie tematyki obrad przypisujemy problematyce wkraczania młodego pokolenia w dorosłość, w tym szansom i ograniczeniom na drodze ku jego dojrzałości społecznej i egzystencjalnej. 
Kładziemy nacisk na otwartą debatę, unikanie oceny i etykietowania młodzieży. Zależy nam na otwartej wymianie doświadczeń, zaangażowania studentów jako adeptów działalności akademickiej, a zarazem jako podmiotów wyrażających własne doświadczenie pokoleniowe.
Konferencja podejmuję tematykę drogi ku dorosłości w wymiarze biograficzno – egzystencjalnym oraz w czterech kontekstach życia społecznego: społeczno – kulturowym, ekonomicznym, politycznym i edukacyjnym. Organizacja konferencji zakłada realizację czterech paneli tematycznych opisanych poniżej:
I.                    Przestrzeń biograficzno – egzystencjalna
·         Samotność czy wspólnota? Młodzież w procesie budowania więzi międzyludzkiej
·         Wolność czy zależność? Pytanie o poczucie autonomii i szanse samorealizacyjne młodzieży
·         Młodzież a życie rodzinne. Wartości, orientacje, aspiracje.
II.                  Przestrzeń społeczno – kulturowa
•     Młodzieżowe autorytety, doradcy, idole i naciągacze – czyli na kim (nie)wzoruje się dzisiejsza młodzież urządzająca swój świat
•     Młodzieży stosunek do Innego: tolerancja czy sterotypizacja i wykluczenia
•     Młodzież w poszukiwaniu identyfikacji tożsamościowych: zakotwiczenie w porządkach lokalnych i przestrzeni globalnej otaczającego świata
III.                Przestrzeń ekonomiczna. Obietnica pomyślnej perspektywy czy szklany sufit?
·         Młodzież na rynku pracy: aktualne doświadczenia młodzieży, szanse i ograniczenia
·         Samodzielność życiowa młodzieży. Jak długo potrzebni nam będą rodzice?
·         Uniformizacja ekonomiczna czy usensowienie pracy? Jaki sposób pracy zadowoli współczesną młodzież?
·         Migracje ekonomiczne współczesnej młodzieży
IV.                Przestrzeń edukacyjna
·         Jakiej edukacji oczekuje współczesna młodzież? Przysposobienie do potrzeb rynku pracy czy edukacja dla autonomii osobowej, intelektualnej i moralnej
·         Świat szkoły i uczelni wyższej w oczach młodych ludzi
V.                  Przestrzeń polityczna
·         Wzorce uczestnictwa politycznego młodzieży: obywatele, widzowie czy poddani
·         Oblicza postaw obywatelskich i patriotycznych współczesnej młodzieży
·         Młodzież w poszukiwaniu tożsamości narodowej: między patriotyzmem a nacjonalizmem
·         Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Komitet Naukowy konferencji:                                       
·         dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW
·         dr hab. Astrid Męczkowska – Christiansen, prof. AMW
·         dr Agnieszka Suchocka
·         mgr Iwona Królikowska
Konferencja odbywa się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia (załącznik: Karta zgłoszenia udziału w konferencji) należy przesyłać do 16 marca 2017 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W razie potrzeby organizatorzy pomogą we wskazaniu miejsc noclegowych także w akademikach na terenie AMW.
                                                                                                                              
W kwestiach organizacyjnych informacji udzielają:
Kinga Reschke oraz Alicja Filipowska:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl