Logowanie

Podróż studyjna | 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu


W dniu 10.01.2017 r. studenci kierunku Wojsko w systemie służb publicznych (140WS) oraz stosunków międzynarodowych (160DM) wzięli udział w podróży studyjnej do 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W trakcie podróży uczestnicy zapoznali się ze strukturą oraz z zadaniami jednostek oraz wyposażeniem grupy Działań Lotniczych i pododdziałów wsparcia. Ponadto Szef Bezpieczeństwa Lotów ppłk Roman Stefaniak przedstawił studentom zasady wykonywania lotów cywilnymi dronami w wojskowej przestrzeni powietrznej oraz zagrożenia z tym związane. Opiekunami podróży studyjnej byli kpt. nawig. Dariusz Demski oraz mgr Paweł Kusiak.projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl