Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni

Na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej rusza projekt rozwoju kompetencji dla 40 studentów II i III roku studiów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych. 
Realizowany jest on przez zespół projektowy w składzie: Gracjana Dutkiewicz, Anna Mielnicka, Karolina Szydywar-Grabowska, Janetta Charuta-Kojkoł. Głównym jego celem jest wzmocnienie waszych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych, na rozwój których udało się zdobyć finansowanie ze środków UE w kwocie 619 648,00 zł. W ramach projektu uzyskacie certyfikat m.in. z j. angielskiego, zarządzania zmianą - Change Management Foundation, zarządzania projektem - PRINCE2 Foundation, Szkolenia Wojskowego Studentów Cywilnych AMW w kontekście minimum programowego MON, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ratownika wodnego czy sternika motorowodnego, ale to nie wszystko!

Rekrutacja jest dwuetapowa:
a) Pierwszy etap to wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Rejestracja elektroniczna trwa do 17 stycznia do godz. 12.00.
b) Drugi etap to rozmowa rekrutacyjna. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniu 20 stycznia o godz. 09.00 w gabinecie 223/5 w AMW. 

Do pierwszej edycji projektu rekrutujemy 20 osób!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na: http://www.wnhis.amw.gdynia.pl/…/1266-projekt-wojsko-w-syst….

Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl