Logowanie

Podróż studyjna | 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku


W dniu 20.12.2016 r. studenci kierunku Wojsko w systemie służb publicznych (140WS) wzięli udział w podróży studyjnej do 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. W trakcie podróży uczestnicy zapoznali się ze strukturą oraz z zadaniami jednostek 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, historią lotniska w Malborku, oraz wyposażeniem grupy Działań Lotniczych i pododdziałów wsparcia.  Opiekunami podróży studyjnej byli kpt. nawig. Dariusz Demski oraz mgr Paweł Kusiak.

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl