Logowanie

Podróż studyjna | Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie


W dniu 13.12.2016 studenci kierunków Wojsko w systemie służb publicznych (140WS) oraz Stosunki międzynarodowe (150DC) wzięli udział w podróży studyjnej do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. W trakcie podróży uczestnicy zapoznali się z podstawowym sprzętem szkolenia oraz bazą dydaktyczną CSSP z uwzględnieniem ośrodka szkoleniowego w Dębkach. Opiekunami podróży studyjnej byli dr Stanisław Musiał oraz kpt. nawig. Dariusz Demski.  


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl