Logowanie

Podróż studyjna | 33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej


W dniu 22.11.2016 studenci kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych (grupa 140WS), w ramach zajęć z przedmiotu Siły powietrzne RP, wzięli udział w podróży studyjnej do 33 Dywizjonu Rakietowej Obrony Powietrznej.


Fot. Dobrochna Walkiewicz

33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej powstał na bazie rozformowanych trzech dywizjonów rakietowych 21, 25 i 65, których rodowód jest ściśle związany z 4 Gdyńską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej, sięgającej swoimi korzeniami tradycji 60 Samodzielnego Pułku Artylerii Obrony Powietrznej. Od 2002 roku dywizjony 21, 25 i 65 weszły w podporządkowanie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. 33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej powołany Rozkazem Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej nr 44 z dnia 21.04.2011 roku, został sformowany na podstawie Rozkazu Dowódcy 33. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej nr PF 1 z dnia 25 sierpnia 2011 roku. Swoją służbę w strukturach Sił Powietrznych rozpoczął z dniem 01 stycznia 2012 roku.
 
Fot. Dobrochna Walkiewicz
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl