Logowanie


Rada Wydziału

Skład Rady:

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW - Przewodniczący Rady WNHiS
dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. nadzw. AMW
dr Patrycja BAŁDYS
dr hab. Ewa RODZIEWICZ, prof. nadzw. AMW
dr hab. Lidia BURZYŃSKA-WENTLAND, prof. nadzw. AMW
dr hab. Bogusław GOGOL, prof. nadzw. AMW
prof. dr hab. Adam KOSIDŁO
dr hab. Iwona PIETKIEWICZ
dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. nadzw. AMW
prof. dr hab. Stanisław ŻERKO
dr Gracjan CIMEK
dr Monika Chojnacka - sekretarz
mgr Paweł KUSIAK
mgr Monika BIELSKA

Ryszarda CHAMCZYK
Paulina HORSZ
Maciej ZABOROWSKI
Anna ZIELIŃSKA
UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU2016 r. :


Nr Tytuł Uchwały Status Uwagi
 1  UCHWAŁA NR 36/2016 w sprawie: uchwalenia planu Rady Wydziału na rok akademicki 2016/2017 obowiązująca  
 2  UCHWAŁA NR 37/2016 w sprawie: uchwalenia dodatkowych kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w ramach awansu zawodowego


DODATKOWE KRYTERIA
 obowiązująca  
 3  UCHWAŁA NR 38/2016 w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla kierownika Podstawowej Jednostki Organizacyjnej, dotyczących szczegółowego określenia pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich  obowiązująca  
 4  UCHWAŁA NR 41/2016 w sprawie: określenia limitów przyjęć na studia podyplomowe  obowiązująca  
 5  UCHWAŁA NR 42/2016 w sprawie: zatwierdzenie programu studiów podyplomowych na kierunku Dyplomacja w języku angielskim  obowiązująca  
 6 UCHWAŁA NR 43/2016 w sprawie: opinii Rady Wydziału WNHiS w sprawie wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017
 obowiązująca  
 7  UCHWAŁA Nr 45/2016 1. w sprawie: zatwierdzenia zasad studiowania zgodnie z systemem transferu akumulacji punktów (ECTS) dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu odbywania i zaliczania programu ERASMUS + na WNHiS  obowiązująca  
 8  UCHWAŁA Nr 46/2016 w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu Studiów obowiązująca   
 9  UCHWAŁA Nr 47/2016 w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnej Organizacji Studiów  obowiązująca  
10  UCHWAŁA NR 44/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016 obowiązująca  
11  UCHWAŁA Nr 50/2016 w sprawie: zatwierdzenie programu kształcenia kursu: Change Management Foundation obowiązująca  
12  UCHWAŁA Nr 51/2016 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia kursu: AgilePM Foundation obowiązująca  
13  UCHWAŁA Nr 52/2016 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia kursu: PRINCE2 Practitioner obowiązująca  
14  UCHWAŁA Nr 53/2016 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia kursu: PRINCE2 Foundation obowiązująca  
15  UCHWAŁA Nr 54/2016 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu praktyk na WNHiS obowiązująca  
16 UCHWAŁA Nr 55/2016 w sprawie: zatwierdzenia wykazu promotorów i recenzentów prac dyplomowych na kierunkach: Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe i Wojsko w Systemie Służb Publicznych obowiązująca  
17  UCHWAŁA Nr 56/2016 W sprawie: określenia niezbędnego doświadczenia zawodowego, które musi posiadać nauczyciel akademicki by zaliczyć go do minimum kadrowego kierunku studiów o profilu praktycznym obowiązująca  
18  UCHWAŁA Nr 57/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności kół naukowych obowiązująca  
 19  UCHWAŁA Nr 58/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ze spotkań opiekunów ze studentami
obowiązująca  
 20  UCHWAŁA Nr 59/2016 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Coaching obowiązująca  
21   UCHWAŁA Nr 60/2016 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Coaching edukacyjny obowiązująca  
22   UCHWAŁA Nr 61/2016 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Doradztwo zawodowe obowiązująca  
23    UCHWAŁA Nr 62/2016 w sprawie: powołania stałej Komisji Naukowej Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych obowiązująca  
24   UCHWAŁA Nr 63/2016 w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia prac badawczych statutowych na WNHiS obowiązująca  
25   UCHWAŁA Nr 64/2016 w sprawie: uchwalenia projektu efektów kształcenia nowego kierunku studiów: Obronność i wychowanie morskie obowiązująca  
26   UCHWAŁA Nr 65/2016 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Realizacji Prac Dyplomowych obowiązująca  

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81 - 103 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl