Logowanie

Oferta studiów podyplomowych

REKRUTACJA Informacja  
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych studia II semestralne wykładowcy
Coaching studia II semestralne wykładowcy
Coaching edukacyjny studia II semestralne wykładowcy
Dyplomacja  studia II semestralne wykładowcy
Przygotowanie pedagogiczne studia III semestralne wykładowcy
Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy studia II semestralne wykładowcy
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
studia II semestralne wykładowcy
 Doradztwo zawodowe studia II semestralne
wykładowcy
Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych 
studia II semestralne

wykładowcy
Resocjalizacja z elementami socjoterapii studia II semestralne nowe studia
Nowoczesne metody zarządzania organizacjami. Management 3.0 studia II semestralne nowe studia
Wczesna edukacja Montessori studia III semestralne nowe studia
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl