Logowanie

Harmonogram

HARMONOGRAM

I edycja (styczeń 2017 r. - czerwiec 2017 r.) - ZAKOŃCZONA


Harmonogram wsparcia (realizacji warsztatów) w Projekcie pt. „Rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni” - I edycja - ZOBACZ

II edycja (październik 2017 r. - marzec 2018 r.) 

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie pt. „Rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”.* 

Harmonogram realizacji zajęć w okresie październik-grudzień 2017 r. zostanie podany do końca września.
Harmonogram realizacji zajęć w okresie styczeń-marzec 2018 r. zostanie podany do końca grudnia.
*Harmonogram ma charakter roboczy i może ulec zmianie.


Zajęcia realizowane w okresie październik-grudzień:

Kurs ratownik wodny, 63 godziny zajęć.* - ZOBACZ

Komunikacja interpersonalna/międzykulturowa, 58 godzin zajęć.* - ZOBACZ

Szkolenie wojskowe studentów cywilnych AMW w kontekście Minimum programowe MON, 119 godzin zajęć.* - ZOBACZ

Kurs sternik motorowodny, 20 godzin zajęć.* - ZOBACZ

Szkolenie Change Management Foundation, 24 godziny zajęć.* - ZOBACZ

Szkolenie PRINCE2 Foundation, 24 godziny zajęć.* - ZOBACZZajęcia realizowane w okresie styczeń-marzec:


Język angielski, 60 godzin zajęć.* - ZOBACZ


Obrona terytorialna kraju, 42 godziny zajęć.* - ZOBACZ

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), 64 godziny zajęć.* - ZOBACZ

Podróże studyjne do:

1. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
2. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
3. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.


loga UE
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl