Logowanie

Monika Bielska

IOSy dla I roku

Rozpatrzono karty IOSa dla I roku. Prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu po odbiór kart najpóźniej do 10.11.2017 r.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl