Logowanie

Odwołane zajęć mgr Ł. Wyszyński

Z powodu wizyty w Stanach Zjednoczoncyh w ramach projektu SM AMW zajęcia mgr Łukasz Wyszyńskiego w dniach 13-17.11.2017 r. zostają odwołane. Temriny odrobienia zajęc zostaną ustalone z grupami na najbliższych zajęciach. 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl