Logowanie

O projekcie | Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych AMW

22222

Jakie są cele projektu?
1. Wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczestników
2. Nabycie przez uczestników doświadczeń zawodowych
3. Wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych uczestników

W jaki sposób cele projektu zostaną osiągnięte?
Uczestnicy projektu wezmą udział w wysokiej jakości płatnych stażach w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych działających w obszarze powiązanym z kierunkiem studiów. 

Kto może brać udział w projekcie?
30 studentek i studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych studiujących na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej:
- I stopień 2 rok – 19 os.
- I stopień 3 rok – 11 os.
*Uwaga, w projekcie nie mogą brać udziału studenci pierwszego roku I stopnia oraz uczestnicy Programu Erasmus+.

Jakie wynagrodzenie otrzyma student biorący udział w stażu?
Wynagrodzenie wypłacane stażyście:
1 os.=360h, 7966,80 zł brutto/os.
*Uwaga, ponadto uczestnicy stażu otrzymają dodatkowe środki na dojazd do miejsca stażu i zakwaterowanie (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania) oraz zostaną ubezpieczeni NNW.

W jakich miejscach odbywały będą się staże?
Zobacz

Jak będzie wyglądała rekrutacja?
Zobacz

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl