Logowanie

Karty IOS na sem. letni

Uwaga studenci!!!
Osoby posiadające Indywidualną Organizację Studiów (IOS) zobowiązane są do jak najszybszego odbioru karty IOSa na sem. letni i zdania jej do Dziekanatu najpóźniej do 31.03.2017 r. W przypadku nie dotrzymania terminu decyzja Dziekana przyznająca IOSa zostaje cofnięta.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl