Logowanie

Rekrutacja - kierunki studiów

stosunki Istopien    pedagogika IstopienWWSSP   stosunki IIstopien        

  
    

UWAGA! Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych nie prowadzi rekrutacji na studia niestacjonarne

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl