Logowanie


Decyzje Dziekana

DECYZJE DZIEKANA r.a. 2016/2017

Nr decyzji  w sprawie: status uwagi
Zarządzenie nr 1/ZD/2016 określenia trybu odwoływania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej AKTYWNA   
Decyzja nr 5/D/2016 powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia AKTYWNA   
Decyzja nr 6/D/2016 powołania opiekunów studentów i praktyk studenckich na r.a. 2016/2017 AKTYWNA  
Decyzja nr 8/D/2016 zmiany składu Zespołu ds. promocji WNHiS AKTYWNA   
Decyzja nr 9/D/2016 zmiany pełnomocnika dziekana ds.wymiany studentów i nauczycieli akademickich AKTYWNA  
Decyzja 322/S/2016 przydziału studentów na specjalności i fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH, studia stacjonarne
AKTYWNA  
Decyzja 323/S/2016 przydziału studentów na fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek PEDAGOGIKA, studia stacjonarne AKTYWNA  
Decyzja 11/D/2016 likwidacja grupy 162 PM AKTYWNA   
Decyzja 12/D/2016 uaktualnienie składu Komitetu Redakcyjnego i powołania Rady Naukowej Rocznika Colloquium AKTYWNA  
Zarządzenie nr 2/ZD/2016 wprowadzenia wzoru karty przedmiotu AKTYWNA Wzór1
Wzór2
Decyzja 27/S/2017   w sprawie przydziału studentów w kierownkom prac dyplomowych- Stosunki Międzynarodowe II stopień, grupa 160 DM AKTYWNA  
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81 - 103 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl