Logowanie

Artykuły filtrowane wg daty: wtorek, 06 czerwiec 2017

Informacje dodatkowe - mgr Katarzyna ZEMAN

Absolwentka studiów magisterskich Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie nauczania historii. Wykładowca w Instytucie Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Sekretarz Komitetu Redakcyjnego i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Colloquium”.

Zainteresowania naukowe:

Historia oświaty i wychowania, nauczyciel i uczeń w systemie kształcenia, profilaktyka i terapia uzależnień, edukacja żywieniowa.

Informacje dodatkowe - dr hab. Lidia BURZYŃSKA-WENTLAND, prof. AMW

Absolwentka pedagogiki – nauczania początkowego na Uniwersytecie Gdańskim. Do 2014 roku zatrudniona w macierzystej uczelni w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, gdzie pracowała na stanowiskach – od asystenta do prof. nadzwyczajnego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki osiągnęła w 1995 roku na podstawie dysertacji Strajki szkolne w Prusach Zachodnich i stosunek do nich społeczeństwa polskiego, zaś habilitację w 2014 roku na podstawie dorobku naukowego i książki Szkolnictwo oraz działalność kulturalno-oświatowa w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, religijnej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych w województwie gdańskim (pomorskim) w latach 1989-2007. Od 1.10.2014 roku zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku prof. nadzw., a od 1.09.2016 roku dyrektor Instytutu. Członek Towarzystwa Historii Edukacji i Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Colloquium”.

Dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, prof. nadzw. AMW jest autorką 2 monografii, 2 prac pod redakcją oraz 67 artykułów naukowych z zakresu: pedagogiki porównawczej w Polsce i na świecie; nauki i szkolnictwo w zaborze pruskim w Prusach Zachodnich w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych Polaków – od szkół ludowych po szkolnictwo wyższe; w tym również autoedukacja polonistyczna i historyczna polskiej młodzieży uczącej się w gimnazjach pruskich; szkolnictwa, oświaty i kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Pomorzu Gdańskim od 1945 roku do chwili obecnej oraz „Pamięć” nauczycieli okresu PRL-u.

Egzamin w 151 PC z dr hab. A. Męczkowską-Christiansen, prof. AMW

Egzamin w grupie 151 PC z przedmiotu "Wczesnoszkolna edukacja matematyczna" z dr hab. A. Męczkowska-Christiansen, prof AMW, odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza grupa 13.06.2017 r. o godz. 12.00 w gab. 107/5, a druga grupa 22.06.2017 r. o godz. 09.30 w gab. 107/5. Lista osób z podziałem na dwie grupy po 25 osób, powinna znaleźć się w Dziekanacie najpóźniej do 09.06.2017 r.  
Subskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl