Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /www/amw1_wnhis/www/wnhis.amw1.iq.pl/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/.
Logowanie

Nominacja Profesorska

Prezydent RP postanowieniem z dnia 17 lutego 2015 nadał dr. hab. Adamowi Kosidło tytuł Profesora Nauk Humanistycznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Profesor Adam Kosidło urodził się 2 lutego 1947 r. na Lubelszczyźnie. Szkołę podstawową ukończył w Kwidzynie w 1960 r. i następnie rozpoczął naukę w tamtejszym Liceum Pedagogicznym, które ukończył w 1965 r. Studia magisterskie ukończył na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego w 1971 r., w 1980 r., również na UG obronił z wyróżnieniem doktorat. W 1997 r. na podstawie pracy habilitacyjnej Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego imperium Wielkiej Brytanii, (1939-1951) uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Zainteresowania badawcze profesora obejmują historię najnowszą powszechną, kolonializm oraz relacje Europa – Afryka w okresie dekolonizacji, współczesne stosunki międzynarodowe oraz polityka wielkich mocarstw na przełomie XX/XXI wieku. Profesor Adam Kosidło jest autorem 5 monografii: Ghana - droga do samodzielności państwowej. Poglądy i oceny w literaturze światowej, Gdańsk 1980, Dekolonizacja Afryki - droga Ghany do samorządu, 1947-1951, Gdańsk 1991, Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego imperium Wielkiej Brytanii, (1939-1951), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, Ghana – droga do samodzielności państwowej, 1951-1957, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000, Sahara Zachodnia – fiasko dekolonizacji czy sukces podboju? 1975-2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Ponadto Profesor jest autorem kilkunastu rozdziałów w monografiach, kilkunastu publikacji naukowych, a także kilkudziesięciu artykułów recenzyjnych i recenzji. Profesor Adam Kosidło przez ponad 40 lat związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk naukowych i dydaktycznych. Od 2012 r. prof. Adam Kosidło związany jest z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, gdzie prowadzi szereg wykładów (Metodologia badań politologicznych, Dyplomacja międzynarodowa oraz Rola służb specjalnych we współczesnym świecie, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Współczesne relacje amerykańsko-europejskie, Wykład monograficzny i inne) oraz seminarium licencjackie i magisterskie.Profesor Adam Kosidło wypromował 4 doktorów i był promotorem ok. 150 prac dyplomowych i 120 licencjackich.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl