Logowanie

Wojsko w systemie służb publicznych - studia I stopnia


WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

(studia licencjackie, profil praktyczny)

Specjalność: Wojska Obrony Terytorialnej/Administracja służb mundurowych


JEDYNY TAKI KIERUNEK W POLSCE!

  • Studia I stopnia o profilu praktycznym, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • Studia trwają 6 semestrów i pozwalają na zdobycie 180 punktów ECTS
  • Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, obejmuje min.

- diagnozę kompetencji
- profilowane ścieżki rozwoju
- praktyki
- zajęcia rozwijające kompetencje miękkie (min. praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja w grupie)
- kurs specjalistycznego język angielski

  • Szeroka gama przedmiotów do wyboru pozwala na sprofilowanie i zindywidualizowanie swojej ścieżki edukacyjnej. Student może na przykład wybierać przedmioty właściwe dla rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Do kogo adresowany jest kierunek?

Kierunek Wojsko w Systemie Służb Publicznych został stworzony z myślą o zagospodarowaniu obszaru współpracy środowiska cywilnego i wojskowego. Poprzez moduły kształcenia ogólnego chcemy studenta zaznajomić z elementami bezpieczeństwa państwa, wojskowości i działania systemu służb publicznych. Moduły specjalistyczne mają umożliwić poznanie specyfiki rodzajów sił zbrojnych. Natomiast moduły kształcenia kompetencji miękkich nauczyć pracy grupowej i poruszania się w podstawowych aktach prawnych. Nasi absolwenci mają być z jednej strony atrakcyjnymi kandydatami do pracy w charakterze ekspertów, pracowników logistycznych i administracyjnych dla jednostek wojskowych, z drugiej natomiast stanowić zaplecze kadrowe dla jednostek systemu służb publicznych, które wspierają system bezpieczeństwa państwa i współpracują z służbami mundurowymi.

Sylwetka absolwenta – gdzie można szukać pracy po studiach?

Absolwenci studiów na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności stanowiące odpowiedź na potrzeby szeroko rozumianego sektora publicznego oraz jednostek wojskowych i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu działania jednostek wojskowych, podstaw prawa, systemu obronności państwa oraz funkcjonowania sektora publicznego absolwenci kierunku stanowić mogą personel cywilny jednostek wojskowych oraz być częścią personelu jednostek samorządowych i instytucji publicznych, w gestii których jest kooperacja z wojskiem oraz dbanie o kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Co będzie przedmiotem studiów?

Student realizuje program studiów w oparciu o treści kształcenia zgrupowane w modułach kształcenia obejmujących następujące obszary: wiedza í zakresu nauk wojskowych, społecznych, humanistycznych oraz miejsca wojska w systemie służb publicznych, kompetencje społeczne, komunikacyjne, umiejętność pracy w grupie, praktyki. W ramach studiów można będzie wybrać między innymi następujące moduły:

  • System służb publicznych

- System reagowania i zarządzania kryzysowego
- System służby cywilnej
- System służb mundurowych
- Obrona cywilna i ochrona ludności

  •  Bezpieczeństwo

- Ochrona danych osobowych i informacji
- Spory i konflikty międzynarodowe
- Bezpieczeństwo państwa
- Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  • Wojsko

- Administracja wojskowa
- Historia wojskowości
- Rodzaje sił zbrojnych w Polsce
- Podstawy dowodzenia
=> Zobacz plan studiów
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl