Logowanie

O projekcie | Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe AMW

22222
Jakie są cele projektu?
1. Wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczestników
2. Nabycie przez uczestników doświadczeń zawodowych
3. Wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych uczestników

W jaki sposób cele projektu zostaną osiągnięte?
Uczestnicy projektu wezmą udział w wysokiej jakości płatnych stażach na terenie Polski oraz państw Unii Europejskiej w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych działających w obszarze powiązanym z kierunkiem studiów.  

Kto może brać udział w projekcie?
31 studentek i studentów kierunku stosunki międzynarodowe studiujących na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej:
- I stopień 2 rok – 9 os.
- I stopień 3 rok – 6 os.
- II stopień 1 rok – 9 os.
- II stopień 2 rok – 8 os
*Uwaga, w projekcie nie mogą brać udziału studenci pierwszego roku I stopnia oraz uczestnicy Programu Erasmus+.

W jakim okresie realizowany jest projekt?
Projekt realizowany będzie w okresie od 10.2017 do 10.2018.

Jakie wynagrodzenie otrzyma student biorący udział w stażu na terenie Polski?
Wynagrodzenie wypłacane stażyście za realizację stażu w Polsce:
1 os.=360h, 7966,80 zł brutto/os.
*Uwaga, ponadto uczestnicy stażu na terenie Polski otrzymają dodatkowe środki na dojazd do miejsca stażu i zakwaterowanie (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania) oraz zostaną ubezpieczeni NNW.

Jakie wynagrodzenie otrzyma student biorący udział w stażu zagranicznym?
Wynagrodzenie wypłacane stażyście za realizację stażu zagranicznym:
1 os.=360h, 7966,80 zł brutto/os. (aktualizacja 21 maja 2018 r.)
Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w przypadku stażu zagranicznego:
1h=27,75zł, 1os.=360h, tj. 9990,00zł/os.
*Uwaga, ponadto uczestnicy stażu zagranicznego otrzymają dodatkowe środki na dojazd do miejsca stażu oraz zostaną ubezpieczeni NNW.

Ile osób może wziąć udział w stażu w Polsce a ile zagranicą?
Polska – 15 osób
Kraje Unii Europejskiej – 16 osób.

W jakich miejscach odbywały będą się staże?
Zobacz

Jak będzie wyglądała rekrutacja
Zobacz
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl